hga010app最新版-首页欢迎您

产品中心

Product Center

020-34323046
联系我们

您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >电磁安防 > 电源SPD

HPD NPE

产品详情

HPD NPE 60 HPD NPE 40 HPD NPE 20
依据EN 61643-11.SPD T2 T2 T3
依据IEC 61643-1.SPD    Ⅱ级 Ⅱ级 Ⅲ级
交流标称电压Un    230V 230V 230V
交流最大持续工作电压Uc    255V 255V 255V
标称放电电流(8/20us)In    30kA 20kA 10kA
最大放电电流(8/20us)Imax    60kA 40kA 20kA
雷电冲击电流(10/350us)Iimp  12kA 10kA 6kA
In时,电压保护水平Up 1.2kV 1.2kV 1.0kV
工频续流遮断能力Ifi 100Arms 100Arms 100Arms
响应时间tA ≤100ns ≤100ns ≤100ns

展开